Registratie is volledig gratis en biedt onder andere volgende mogelijkheden:
  • Nieuwsbrief
  • Deelname wekelijkse Pronostiek
  • Stemming 'Man van de match'
  • ....
Door te registreren verklaart de bezoeker akkoord te gaan met onderstaande algemene voorwaarden.
De ingevulde gegevens bij registratie zijn enkel voor intern gebruik en zullen nooit zonder enige toestemming aan derden gegeven worden. Enkel je naam zal zichtbaar zijn voor andere leden/bezoekers.

Je beschikt bovendien over de mogelijkheid om je gegevens zelf te verbeteren via een eigen profielpagina.

KSV Bornem en supportersclub Geel-Rood behouden zich het recht voor om zonder enige verantwoording registraties te weigeren en/of te schrappen.

KSV Bornem en supportersclub Geel-Rood kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor inbreuken op de privacy begaan door andere leden of die gebeuren buiten haar wil om.

KSV Bornem en supportersclub Geel-Rood zullen al het mogelijke doen om misbruik van de privé-gegevens te voorkomen.

Door registratie gaat bezoeker akkoord met de huidige en toekomstige regels omtrent wedstrijden en andere activiteiten die uitgaan vanwege KSV Bornem en supportersclub Geel-Rood via deze website.

Alle leden zullen automatisch op de hoogte gesteld worden van eventuele wijzigingen aan de algemene voorwaarden.

Indien het lid wenst geschrapt te worden volstaat een e-mail naar webmaster@ksvbornem.be.
Vermeld daarin steeds je naam, voornaam en e-mailadres.