Gezamenlijk Persbericht  - Gemeente Bornem en KSV Bornem


Kristof Joos: “Investeren in jeugd is altijd onze prioriteit geweest!”

KSV Bornem kwam de afgelopen maanden/jaren, verschillende malen extra-sportief in de (regionale) pers. De moeilijke financiële situatie van de Klein-Brabantse 3A-club, was daarbij steevast de aanleiding. Een nieuwe financiële dreiging in de voorbereiding naar het seizoen 2019-2020 en het recente ontslag van voorzitter Harry Van Houteghem, die de club sinds 2017 mee uit het slop hielp, betekenden opnieuw extra-sportieve perikelen, waarbij het voortbestaan van de club in gevaar was. Toch kwamen beide partijen tot een compromis.

Consensus

Burgemeester Kristof Joos: “Dankzij constructieve vergaderingen tussen de leden van de Raad van Beheer van KSV Bornem en al wie de club een warm hart toedraagt, zijn we met het gemeentebestuur tot een consensus gekomen waarbij club KSV Bornem en zijn jeugdwerking met 220 jeugdspelers kan voortbestaan. Als spelers uit de eigen streek kansen krijgen in het eerste elftal, zorgt dit ongetwijfeld ook voor een boost naar de supporters en naar betrokken- en verbondenheid.

De gemeente en KSV kwamen samen tot een reddingsplan. Belangrijke uitgangspunten voor het gemeentebestuur bij dit reddingsplan waren dat er geen extra borgstelling en schulden voor de Bornemnaars bijkwamen. Een schuldherschikking met alle schuldeisers in combinatie met ingrijpende besparingen was de enige optie om de belastingbetaler niet de dupe te laten worden.”

Interim-voorzitter Benny De Boeck: “Het is voor de gemeente Bornem en onze club belangrijk onze driesterren IP-jeugdwerking met 220 jeugdspelers voor de toekomst te vrijwaren. Een toekomst waarbij we verder werk maken van een stevige structuur en een financieel gezonde club met open communicatie naar al onze partners toe. Het waren lange onderhandelingen en er moet noodgedwongen opnieuw stevig bespaard worden, vooral in de uitgaven naar de A-kern toe, maar finaal is dit misschien wel het beste voor KSV Bornem. We kiezen resoluut voor de jeugd! De spelers van de A-kern die niet wensen te voetballen aan de nieuwe minimale voorwaarden mogen uiteraard vrij vertrekken. We zullen met de spelers de komende dagen verdere gesprekken voeren. We spelen vanaf nu met een ‘beloftevolle’ ploeg. Dat is waarschijnlijk een uniek verhaal in het nationale amateurvoetbal en als dat betekent dat we sportief een stap achteruit moeten zetten, dan is dat maar zo.”


Drie sterren-jeugdwerking

Tom Maetens TVJO: “Voor jonge gasten, die vanuit het beloftenelftal en de U19 in 3A kunnen gaan voetballen, betekent dit een unieke kans. Besparen om de club gezond te maken en inzetten op de eigen jeugd, is het beste wat het Bornemse voetbal kan overkomen. Onze drie-sterren IP-werking blijft bestaan en wordt verder uitgebouwd. We willen overigens heel graag de dialoog aangaan met alle Bornemse clubs. Er moet samenwerking mogelijk zijn waar alle clubs beter van kunnen worden. Met een dynamisch bestuur, betrokkenheid en verbondenheid van de ouders en met de hulp van onze vrijwilligers en trainers kunnen we een mooi verhaal van maken waarbij iedereen, club, gemeente, spelers, omliggende clubs, sponsors … wel kunnen bij varen en op een positieve manier in beeld komen.”

Meer info:
Benny De Boeck: (0474990229)
Kristof Joos: (0477544930)