Op vraag van de club, zijn Bart Selleslags en KSV Bornem onderling overeengekomen om de samenwerking reeds vroegtijdig en met onmiddellijke ingang stop te zetten. Bart Leemans zal voorlopig de taak als T1 overnemen.
KSV Bornem wenst Bart ten zeerste te bedanken voor zijn inzet afgelopen periode en wenst hem verder veel succes toe.