Afgelopen vrijdag werd Guy De Cock voorgesteld als nieuwe TVJO voor volgend seizoen. Guy is uiteraard geen onbekende voor het Bornemse publiek. Hij volgt Tom Maetens op die de afgelopen jaren de jeugdwerking mee heeft uitgebouwd.

Langs deze weg willen we Tom ook bedanken voor zijn TOMeloze inzet.

Guy De Cock is momenteel volop bezig met de samenstelling van de trainersstaf voor volgend seizoen. Van zodra deze is ingevuld zullen we hierover communiceren !

E-mail TVJO: tvjo@ksvbornem.be