Jeugdspelers kunnen hun lidgeld voor het seizoen 2017/2018 betalen op volgende inschrijfmomenten:
- woensdag 10 mei 2017 voor U5 tem. U9
- donderdag 11 mei 2017 voor U10 tem. U13
- vrijdag 12 mei 2017 voor U14 tem. U19
Deze inschrijfmomenten gaan telkens door in de kleine kantine van 19u tot 22u.

Tijdens deze avonden kunnen jeugdspelers hun lidgeld voor het volgende seizoen betalen en nadien de kledij te passen. Er kan ook informatie uitgewisseld worden met de TVJO, de coördinator en de trainers. U zal ook een infobrochure ontvangen.

Het lidgeld bedraagt 50€ voor U5, 250€ voor U6-U7, 300€ voor U8-U10 en 350€ voor U11-U19. (korting van 25€ vanaf het tweede kind in één gezin). Er zullen opnieuw steunkaarten met tombola ter waarde van 2,50€ meegegeven worden om een deel van het lidgeld te recupereren.