Info voor ouders
Kids-ID, vervoer, mutualiteit, ...


Om te mogen deelnemen aan een wedstrijd eist de KBVB dat een zijn identiteitskaart of Kids-ID bij zich heeft en afgeeft aan de afgevaardigde. Alle info kan je nalezen in volgende documenten:


Sommige mutualiteiten betalen een deel van het inschrijvingsgeld voor een sportkamp en/of een deel van het lidgeld van een sportclub terug. Daarvoor moet er een bepaald formulier door de club ingevuld worden. Dit formulier is bij elke mutualiteit anders.
Je kan deze documenten afgeven aan Ilse Meskens. De ingevulde documenten zullen enkele dagen later aan u worden terugbezorgd.


De Belgische wetgeving schrijft enkele regels voor bij het vervoer van kinderen: wetgeving vervoer kinderen.