Lidgeld
iedere leeftijd heeft zijn prijs


Het lidgeld voor het seizoen 2020-2021 bedraagt 80 euro voor U5-U6, 150 euro voor U7, 250 euro voor U8-U9, 350 euro voor U10-U13 en 400 euro U14-U19 (korting van 25 euro vanaf het tweede kind in één gezin). Het lidgeld kan betaald worden via storting op het rekeningnummer BE63 7310 1869 5208.