Lidgeld
iedere leeftijd heeft zijn prijs


Het lidgeld voor het seizoen 2018-2019 bedraagt 50 euro voor U5-U6, 150 euro voor U7, 250 euro voor U8-U9, 350 euro voor U10-U13 en 400 euro U14-U19 (korting van 25 euro vanaf het tweede kind in één gezin), bij betaling voor 15 juni 2018. Nadien wordt het lidgeld verhoogd met 25 euro per speler.
Het lidgeld kan betaald worden via storting op het rekeningnummer BE63 7310 1869 5208.