De maand april is traditioneel het einde van het seizoen. Het lentezonnetje schijnt, met een frisse pint in de hand moedigen we onze ploeg aan en nemen we op gepaste wijze afscheid van het seizoen. De jeugd geeft nog eens het beste van zichzelf op de talrijke tornooien.

Dit seizoen niets van dat alles. Het coronavirus zorgde voor een abrupt einde van dit seizoen. Een vreemd gevoel maar zo begrijpelijk. Voetbal is de belangrijkste bijzaak die er is, maar gezondheid komt nog steeds op de allereerste plaats.

We hopen vooral dat jullie allemaal gezond blijven. Zorg goed voor jezelf en elkaar. Samen sterk telt nu meer dan ooit. Samen komen we deze moeilijke periode door!

Een grote dank willen we richten aan iedereen die zijn/haar uiterste best doet om het coronavirus te verslaan. Niet alleen jullie allemaal door in jullie kot te blijven, maar een zeer grote dank gaat uit naar alle mensen in de zorg, de voedingswinkels, ordehandhavers, … kortom iedereen die er voor zorgt dat de maatschappij draaiende blijft er voor zorgt dat het gezien de omstandigheden voor iedereen leefbaar blijft.

Wij blijven alvast in ons kot, jullie ongetwijfeld ook.
Deel jullie foto's massaal via facebook en steun alle HELDEN die het coronavirus een halt trachten toe te roepen.
Toon jullie geel-rode hart aan de wereld als steun en dank voor de vele helden. Vergeet zeker niet volgende hashtags te gebruiken op facebook:
#samensterkinzorg
#samentegencorona
#beurmzorgt

Supportersclub Geel-Rood wenst iedereen veel moed in deze moeilijke periode!

Hou jullie goed en blijf vooral in uw kot!