Een welgemeende dank aan de 674 mensen die de voorbije weken een exemplaar van onze jaarkalender 2017 kochten. De kalender met 'Klein-Brabantse Streekproducten’ is hiermee aan een recordeditie toe en steekt hiermee de editie van vorig jaar (Kasteel Marnix de Sainte-Aldegonde) de loef af (654 exemplaren, toen reeds een absoluut record).

Dit onverhoopte resultaat is te danken aan de inzet van 5 enthousiaste bestuursleden van supportersclub Geel-Rood die maar liefst 10 vrije dagen opofferden om telkens tussen 10u en 17u de straten in te trekken. Naast Bornem-centrum werden ook de deelgemeenten Branst, Hingene, Mariekerke en zelfs buurgemeende Sint-Amands bezocht.

Onze grootste dank gaat uit naar iedereen die zijn of haar steentje bijdroeg aan deze kalender:
- de spelers en trainersstaf van het eerste elftal voor hun bereidwillige medewerking en het fungeren als modellen
- fotograaf Thierry Robberecht en Alies uit Bornem voor hun professionele fotoshoots en hun vele geduld en tijd voor het maken van de productfoto's die het plaatje compleet maakte
- drukkerij 123Printing (eveneens uit Bornem) voor de leuke samenwerking en het afdrukken van de kalenders
- brood en banket Robberecht voor de verkoop in hun winkel
- …

Ondertussen weten we allemaal dat Klein-Brabant heel wat streekproducten rijk is. Bij het contacteren waren ze 1 voor 1 zeer enthousiast over het concept en verleenden ze spontaan hun medewerking. Dankjewel voor jullie medewerking en sponsoring: Vermeiren Princeps, Amelinckx Asperges en Fruit, Brouwerij Van Steenberge, Duvel Moortgat, Deli-Frais, Boerinneke en Stef Vleminckx (Beeworld).

Nu reeds zijn we aan het brainstormen voor een thema voor onze feesteditie van 2018. Jawel, volgende editie zou reeds de 10de jaarkalender worden. Een concept als dit vraagt enorm veel voorbereiding, enkel op deze manier kunnen we dit resultaat verwezenlijken. Heb jij een idee voor een volgend thema? Dan horen we het graag via de gekende kanalen (kalender@geel-rood.be, facebook, persoonlijk, ….).

Nogmaals een grote dankjewel aan iedereen die meewerkte aan dit resultaat!