Lidgeld
iedere leeftijd heeft zijn prijs


Het lidgeld voor het seizoen 2017-2018 bedraagt 50 euro voor U5, 250 euro voor U6-U7, 300 euro voor U8-U10 en 350 euro voor U11-U19 (korting van 25 euro vanaf het tweede kind in één gezin).
Er zullen steunkaarten met tombola meegegeven worden om een deel van het lidgeld te recupereren. Het lidgeld kan betaald worden via storting op het rekeningnummer BE63 7310 1869 5208.